Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Förnybara energikällor

Intelligent samordning av virtuella kraftanläggningar


Loading: 0 %

För enkel länkning av enstaka energikällor i virtuella kraftanläggningar erbjuder Mitsubishi Electric processtyrsystemet PMSX®pro och livscykelprogramvaran MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite), två produkter som är till stor hjälp när det gäller intelligent koordinering av olika sorters energikällor. Dessa ser till att anläggningen reagerar snabbt och flexibelt på en begäran från nätverket samt styr anslutna virtuella delar av kraftanläggningen i enlighet med deras last och kapacitet. För operatören skapar detta nya och kostnadseffektiva möjligheter när det gäller deltagande på energimarknaden.

Klicka knapparna "+/-" på reglaget för att ändra simuleringen

tillbaka

Till början