Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Anläggningslösningar

Fullständing anläggningsstyrning

Företag överväger ofta och diskuterar lösningar för drift av hela fabriker och anläggningar i många år - med utan att faktiskt införa dem. De är trots allt, fullt förståligt, tveksamma till att stoppa produktionen under en längre period medan det nya systemet installeras och finner tanken att behöva organisera och planera det hela överväldigande, särskilt som de ofta vill införa en ny lösning omedelbart.

Företag överväger ofta och diskuterar lösningar för drift av hela fabriker och anläggningar i många år - med utan att faktiskt införa dem. De är trots allt, fullt förståligt, tveksamma till att stoppa produktionen under en längre period medan det nya systemet installeras och finner tanken att behöva organisera och planera det hela överväldigande, särskilt som de ofta vill införa en ny lösning omedelbart.

e-F@ctory

Mitsubishi Electrics e-F@ctory-lösning löser många av dessa problem. Det bygger på automationsplattformskonceptet System Q. Tack vare System Q:s modulära konstruktion är det nu mycket lättare att införa styrning av en hel anläggning, baserat på segment eller tillverkningsceller.

Kommunikation

Helhetslösningar för anläggningar är beroende av en bra kommunikationsstrategi. System Q:s automationsplattform stödjer över 50 olika former av kommunikation, inklusive standard-RS232, fältbussar, Ethernet, webbservrar och redundant nätverk.

Ett lättare liv

Traditionellt har gränssnittet mellan det överordnade styrsystemet och produktionsmiljön separerats med hjälp av ett lager av styr-PC och master-PLC-enheter, som används för att koncentrera data och cellinformation. Med automationsplattformen System Q kan denna struktur förenklas genom att en PC byggs in direkt på samma basplatta. Detta tar bort ett lager från strukturen och gör det lättare att installera lösningar.

Varje kunds krav är speciella och System Q är konstruerat för att kunna erbjuda en stor mängd lättanpassade lösningar. System Q möjliggör t.ex. användning av inbyggd webbserverteknik, vilket betyder att Ethernet och webbaserade gränssnitt kan användas för att samla in data. Dessutom gör ett MES-gränssnitt att System Q kan "tala" direkt med MES-programvaran utan några mellanliggande enheter, något som ger lägre kostnader för införande- och löpande underhåll.

Till början