Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Ett enda system istället för en massa olika

Mitsubishi Electric kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten i din tillverkning och produktion genom användning av våra innovativa icke-pc-baserade loggnings- och datainsamlingslösningar för att anpassningsfritt länka olika enheter till olika affärssystem.

Mitsubishi Electric kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten i din tillverkning och produktion genom användning av våra innovativa icke-pc-baserade loggnings- och datainsamlingslösningar för att anpassningsfritt länka olika enheter till olika affärssystem.

En holistisk syn på data gör det enklare att skapa de nyckeltal (KPI) som har betydelse inom din verksamhet. Kortfattade och lättanvända realtids- och historikrapporter för all personal, från anläggningsnivå upp till styrelsenivån, gör det lättare att hålla sig informerad om den dagliga verksamhet. Detta angreppssätt är mycket viktigt när projekt genomförs med hjälp av tekniker som Six Sigma, TPM/TQM och Lean Manufacturing, där målet är att leverera omedelbara och betydande effektivitetsförbättringar och där man typiskt eftersträvar en återbetalningstid på gjorda investeringar på under ett år.

10 minuter till framgång

Grundat på dataintegrationens utförande och typen av data har Mitsubishi Electric lösningar som passar i stort sett alla situationer och i vissa fall kan det ta mindre än 10 minuter innan du kan börja hämta data direkt från styrenheterna på fabriksgolvet till ditt ledningssystem (produktions- eller affärssystemets databas).

Förståelse för ditt produktionsflöde är ett kritiskt element. En annan sak som kräver uppmärksamhet är behovet av att kunna mäta och övervaka varje steg i processen.

Till början