Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Enklare batchhantering

För att möta de utmaningar som finns inom modern processtyrning är det nödvändigt att på ett enkelt sätt utveckla och införa nya recept, samt att snabbt kunna ändra existerande recept, utan att skapa behov av komplex och tidskrävande programmering. Det är målet för agil processstyrning.

För att möta de utmaningar som finns inom modern processtyrning är det nödvändigt att på ett enkelt sätt utveckla och införa nya recept, samt att snabbt kunna ändra existerande recept, utan att skapa behov av komplex och tidskrävande programmering. Det är målet för agil processstyrning.

Standarden S88.01 definierar ett gemensamt språk och gemensamma modeller för konstruktion och specifikation av system för batchbearbetning. Detta möjliggör eliminering av de kostnader och den komplexitet som normalt associeras med den specialiserade och kundanpassade programvara som traditionellt är nödvändig för att implementera batchhanteringssystem.

När C Batch-verktyg körs på Mitsubishis PAC-hårdvara flyttas körningen av recepten från pc-plattformen till en PAC-plattform. Receptbaserade styrsystem för batchprocesser har gjorts enklare för enklare hantering, i princip utan att minska uttryckens kraftfullhet eller abstraktionsnivån.

Programvaran C Batch placerar motorn för körning av recept, gränssnittet för faslogiken, faslogiken själv och de grundläggande styrfunktionerna på PAC-enheten. Skapande och redigering av recept erbjuds via den tillhörande pc-programvarumodulen och operatörsgränssnittet fås via den Batch View-programvara som körs på Mitsubishis grafiska operatörsterminaler (GOT).

Till början