Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Säker MES-integration

Under de senaste åren har Mitsubishi Electric utvecklat teknik som utmanar den traditionella automationsarkitekturen och kan erbjuda en robust miljö, samtidigt som de operativa kraven uppfylls.

Under de senaste åren har Mitsubishi Electric utvecklat teknik som utmanar den traditionella automationsarkitekturen och kan erbjuda en robust miljö, samtidigt som de operativa kraven uppfylls.

Mitsubishis automationslösningar inom serien "C Controller" erbjuder direkt anslutning från anläggningar och olika enheter till affärssystem som SAP, Oracle och DB2 m.fl., i ett robust industriellt format. De här systemen är inte pc-baserade och är därför inte känsliga för de legacy-problem som drabbar traditionella pc-baserade system.

Dessutom har Mitsubishi utvecklat intelligenta lösningar för att möjliggöra att loggning av data och larm utförs lokalt i PLC-enheten. Den här tekniken har gjort det möjligt att helt ta bort gateway-pc:n ur topologin.

Genom att använda Mitsubishis "C Controller"-teknik kan länken från anläggningar och tillgångar till företagsnivån skapas direkt från PLC-nivån och på så sätt minimera riskerna.

I en värld där informations- och datasäkerhet blir allt viktigare ger MES-modulen användaren möjlighet att få sin tillgång till informationen skräddarsydd efter sina behov. IT-teamet kan hantera data från automationsprocesserna utan att vara rädda för att oavsiktligt påverka driftens processer, samtidigt som utvecklingspersonalen kan utföra sina normala arbetsuppgifter utan risk för IT-infrastrukturen.

Till början