Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Schaffner

Schaffner

Experter inom EMC-lösningar med dedikerade filter för frekvensomvandlare från Mitsubishi Electric

EMC-lösningar med dedikerade filter för frekvensomvandlare från Mitsubishi Electric

Schaffner är världsledande inom områdena elektromagnetisk kompatibilitet och effektkvalitet, där man levererar komponenter för effektiv och tillförlitlig elenergianvändning. Schaffner-gruppens tekniska kunskaper ger kunderna fördelar inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av högpresterande produkter för optimerad och felfri drift, med uppfyllande av alla viktiga kvalitets- och prestandastandarder. Schaffner-gruppens produkter och tjänster spelar en nyckelroll när det gäller att främja teknik som stödjer förnybara energikällor, säkerställer tillförlitlig funktion hos elektronisk utrustning och system, samt uppfyller kraven på bättre energiutnyttjande.

Elektroniska motorstyrningar gör att vissa enheters energiförbrukning kan minskas betydligt. Schaffners komponenter ger tillförlitlig funktion hos drivenheterna i dessa optimerade elektriska motorstyrningar, liksom när det gäller felfri integration i komplexa system.

Ett partnerskap som uppfyller kundernas krav

Tillsammans med sin långvariga partner Schaffner har Mitsubishi Electric utvecklat speciella filter för Mitsubishis omvandlare. Det här partnerskapet bygger på de båda företagens långa erfarenhet av att skapa produkter som på bästa möjliga sätt uppfyller kundernas krav på specialkonstruerade produkter av hög kvalitet.

Schaffner

Till början