Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Adroit Technologies

Adroit Technologies

Integration av Adroits (MAPS) SCADA-system med Mitsubishi Electrics programvara

Integration av Adroits SCADA-system med Mitsubishi Electrics programvara

Mitsubishi Electric och partnern inom e-F@ctory Alliance Adroit Technologies har utvecklat en lösning med Mitsubishi Electric-Adroit Process Suite (MAPS) som erbjuder ett stort antal fördelar jämfört med konventionella SPS-SCADA-system. Det här konstruktionsverktyget för en automationslösnings hela livscykel ger användaren stort mervärde, särskilt när det gäller utvecklings- och integrationsfaserna. Dessutom gör MAPS det lättare att bädda in existerande data och låter kunder utföra utbyggnader och vidta underhållsåtgärder oberoende av vart annat.

Förbättrad kvalitet till lägre kostnad

MAPS leder användaren genom alla projektets faser, från processdesign till konstruktion, utveckling av styrsystem, installation, inledande uppstart och acceptanstester, fram till kontinuerliga reparationer. MAPS skapar på så sätt konsistens och integration för alla automationssystem och ger förbättrad kvalitet till reducerad kostnad.

Adroit Technologies

Till början