Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

mpdv

mpdv

Ledande leverantör av standardiserade MES-lösningar för orderbaserad tillverkning. Fungerar anpassningsfritt tillsammans med Mitsubishis kommunikationslösningar av typen Enterprise

Kompletta MES-lösningar

Ett system för alla behov – ett integrerat angreppssätt

Transparens är en nyckelfråga för dagens tillverkande industri. Med de ökande begränsningar som skapas av regeringar, standardiseringsorganisationer, kunder och aktieägare är det viktigt för en företagsledning att alltid veta vad som händer i verksamheten.

MES-konceptet MPDV Hydra förenar alla funktionerna hos ett tillverkande företag i ett enda system, för att ge fullständig transparens mellan alla delar av verksamheten.

MPDV har kommit med i e-F@ctory Alliance för att ytterligare bygga ut Mitsubishi Electrics egna lösningar, genom att kombinera dem med kompletterande tredjepartslösningar som är ledande inom sitt område. MPDVs Hydra MES kompletterar Mitsubishi Electrics MES Interface IT med IT på affärssystemnivån. Den här modulen för iQ Platform ger en enkel och snabbt införbar informationskanal direkt från fabriksgolvet till IT-system som Hydra.

Transparent produktion

För insamling och hantering av produktionsdata från fabriksgolvet är Hydra en heltäckande lösning. Rådata från MES Interface IT behandlas för att ge omfattande synlighet inom ett stort antal olika produktinformationsområden.

Undvik problem

Det är naturligtvis inte tillräckligt att veta att ett problem existerar. Idealt ska MES-systemet förutse det, så att korrigerande åtgärder kan vidtas innan undermåliga produkter produceras. Hydras insamlingsmodul för processdata ger denna möjlighet.

Högnivåfunktioner

Förutom fokus på vad som händer på fabriksgolvet ger Hydra också tillgång till en mängd funktioner på affärssystemnivå, från materialhantering och produktionslogistik till produktionsplanering med mera.

MPDV ger fullt stöd för SAP®-installationer, med certifierad kommunikation med en rad SAP®-moduler. SAP®-användare kan därför med tillförsikt specificera en Hydra-baserad MES-lösning.

mpdv

Till början