Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Atos Origin

Atos Origin

System för IT-infrastruktur och ledning som kan utnyttja Mitsubishi Electrics lösningar för kommunikation mellan verkstadsgolv och affärssystem

Expertis inom IT för tillverkningsindustrin

Informationshantering för automation – upptäck ny produktivitet

Mitsubishi Electrics MES Interface IT är en beprövad lösning för att hämta data från system på fabriksgolvet och leverera dem till företagets affärssystem.

Genom skapandet av e-F@ctory Alliance letar Mitsubishi Electric aktivt efter partners som utökar våra lösningars förmågor genom att kombinera dem med kompletterande lösningar som är ledande inom sitt område.

Atos Origin kommer till e-F@ctory Alliance som en partner som tar över där MES Interface IT slutar. Mitsubishi Electric levererar data till affärssystemnivån och Atos Origin erbjuder lösningar för att ta dessa data och göra dem tillgängliga för hela företaget i form av transparent och praktiskt användbar information.

Atos Origin och SAP®

Atos Origin är en av världens ledande företag inom IT-tjänster. Företaget har fler än 5 000 SAP®-konsulter över hela världen som har genomfört fler än 1 500 projekt. För att hjälpa till att stödja tillverkningsindustrin har Atos Origin upprättat flera kunskapscenter som erbjuder förberedda lösningar och best practice för målbranscher som bilindustrin, kemisk industri, läkemedel, olja och gas, samt förpackade konsumentvaror.

Sann integration

Atos Origin erbjuder programmet SAP® Maximize Manufacturing Together (MMT) Perfect Plant, som är en heltäckande lösning för de utmaningar som tillverkande företag står inför. Några nyckelfördelar med angreppssättet i MMT är: minskade tillverkningskostnader och minskat spill med förbättrad effektivitet, produktionsplanering och anläggningsutnyttjande, samt högre avkastning på arbetande kapital.

Atos Origin

Till början