Sök

Starta huvudinnehåll

 • Registrering
 • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Technikon

Technikon

Precis processtyrning för effektiv hantering av gemensamma system för vattenförsörjning och vattendistrubution.

Technikon Ltd. Är ett företag inom industriautomation med kunskaper inom effektiva system för hantering av alla sorters tillverknings- och affärsprocesser. Dessutom utvecklar och levererar Technikon lösningar för gemensamma vattensystem, med precis processtyrning för alla aspekter inom leverans och distribution av vatten.

Technikon och Mitsubishi Electric har, baserat på Mitsubishi Electrics lösning MAPS SCADA, utvecklat Aquatoria® - Smart Water Solutions , som innehåller lösningar för att få en mer effektiv drift och för att få betydande kostnadsminskningar gällande ägandekostnader för vattensystem.

Fördelar med Aquatoria®

 • minskad energiförbrukning
 • minimering av läckage
 • minskade underhållskrav
 • möjliggör adaptiv styrning för att eliminera manuella justeringar.

Technikon innovativa lösning erbjuder en fullständig realtidsbild av vattentillgången och anläggningens processer.

Fördelar med Aquatoria® baserat på MAPS SCADA

Tack vare den flexibla strukturen hos Mitsubishi Electrics MAPS, med arbetsstationer med inbyggda moduler, uppfyller Technikons lösning Aquatoria® kundernas krav på enkel anpassning.

 • god överblick över anläggningen via interaktiva kartor (Geo-modul)
 • enkel inställningsprocedur och parametrisering via en konfigurationsmodul för pumpstationer
 • gör optimala val för pumparna vid varje station
 • definiera och skapa individuella rapporter med modulen för inbyggda analytiska rapporter
 • inbyggd infrastrukturdiagnostik för backup och förenklat underhåll
 • adaptiv styrmodul innehållande sofistikerade processprognoser och neurala fuzzy-algoritmer för att eliminera felaktiga manuella justeringar.

Referenser

I staden Minsk (antal innevånare 1.9 miljoner) har 117 (av totalt 320) förstärkarstationer och 24 borrhål utrustas med lösningen Technikon Aquatoria®. Den totala investeringen ligger på 720.000 EUR med en genomsnittlig ROI på 3,2 år (baserat på endast energiförbrukningen), utöver andra fördelar för kunden endast en kort tid efter installationen.

Fler referenser återfinns på sidan 2 i Aquatoria®-broschyren.

Aquatoria® Lösning

Technikon

Till början