Sök

Starta huvudinnehåll

 • Registrering
 • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Asyril

Asyril

Korta cykeltider och innovativa matningssystem för nästintill alla typer av delar, i samarbete med robotar från Mitsubishi Electric

Asyril utvecklar, producerar och marknadsför flexibla matningssystem med hög prestanda för delar och komponenter från <0,1 mm upp till 150 mm i storlek. Deras innovativa 3-axels vibrationsteknik i Asycube-serien kan hantera bulkdelar med godtycklig geometri och möjliggör mjuk och följsam matning av delar.

Fördelar med Asycube

 • Kompatibel med alla typer av delgeometrier : 99% av alla delar kan matas genom våra matningsanordningar - inklusive komplexa geometrier och ömtåliga material.
 • Minimala tider för omställning av produktionen gör det möjligt att bygga flexibla och hållfasta produktionssystem.
 • Extremt mjuk och följsam matning av delar tack vare 3-axels vibrationsteknik: delar kan förflyttas i alla riktningar, precis inställning av vibrationsparametrar för att uppnå optimal amplitud för att vända delar. Då delar inte behöver återcirkuleras blir friktionsskadorna minimala. Plattform med utmatning som tillval.
 • Avancerad tillförlitlighet och hållfasthet tack vare högteknologisk Voice Coil-teknik ; ingen tryckluft.
 • Precis detektering genom integrerad, justerbar bakgrundsbelysning / visuellt SmartSight detekteringssystem som tillval.
 • Systematisk orientering av delar kan fås med intelligent utformade plattformar (spår, hål, fickor).

Fördelar med matningssystemet Asyril med en MELFA-robot

Asyril och Mitsubishi Electric har tillsammans utvecklat ett programvarubibliotek (Plugin) för att kunna etablera direkt kommunikation mellan Asycube och MELFA-robotar. Detta möjliggör utveckling av olika tillämpningar.

 • Högnivåkommandon gör det enkelt att vibrera matningsanordningen i en viss riktning, eller tillbaka.
 • Programmering av tillämpningar och upprättande av kommunikation med Asycube görs direkt via MELFA-roboten.
 • Det krävs inga förkunskaper i programmering för att kunna använda programvarubiblioteket (Plugin).
 • Implementering och styrning möjliggörs genom simuleringsprogramvaran RT ToolBox.

Med ökande kvalitetskrav, särskilt för känsliga komponenter, är en MELFA-robot, i samarbete med en Asycube matningsanordning en flexibel, enkel och kostnadseffektiv lösning för att separera små till stora komponenter, utan att ge avkall på korta cykeltider.

Asyril

Till början