Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

RITTAL

RITTAL

Ledande tillverkare av kopplingsskåp som erbjuder lösningar med förberedda utskurna utrymmen som passar Mitsubishis GOT-skärmar

HMI-LÖSNINGAR

HMI och skåp – perfekt matchade

Det perfekta visualiseringssystemet

För att möta utmaningarna inom dagens industriella styrning av anläggningar är det nödvändigt att information är tillgänglig i produktionsprocessen utan fördröjning, för att undvika kostsam nedtid och maximera genomströmningen. På samma gång är komfort och säkerhet viktigt i en omgivning där rörlighet och enkel användning är nyckelfaktorer för operatörer, programmerare och underhållspersonal.

Som svar på detta behov erbjuder Mitsubishi Electric och Rittal en komplett lösning som kan anpassas till dina behov.

Med hjälp av Mitsubishis oöverträffade höga kvalitet erbjuder GOT1000-seriens operatörspaneler och Rittals innovativa och utsökt formgivna manöverpaneler den optimala lösningen för att maximera din ROI (Return On Investment).

Snabbt och lätt

HMI-system möjliggör snabb, enkel och precis interaktion mellan operatörer och maskiner. Rittals skåpsystem är modulära, skalbara och fungerar lika bra i centraliserade som i decentraliserade miljöer.

Alla Rittals operatörspanelfästen kan konfigureras för att innehålla praktiskt taget vilken Mitsubishi-display och uppsättning I/O-enheter som helst som tillämpningen kräver.

Kostnadseffektivt

För snabb tillgång till information och enkel drift kan Mitsubishi Electrics HMI-enheter snabbt byggas in i Rittals ”anpassade” operatörspanelfästen. Nyckelfunktioner i Rittals framgångsrika utbud av skåp är anpassningen av storlekar, utrustning och konstruktion.

Tillsammans med den världsledande leverantören av skåpsystem för styrutrustning och e-F@ctory-partnern Rittal har Mitsubishi Electric utvecklat ett modulärt styrskåpsystem med hjälp av Rittals RI Power Structured System och Mitsubishis innovativa brytarutrustningar för lågspänningstillämpningar.

Snabbt och tillförlitligt

Rittals Ri4Power System är framtaget för snabb och tillförlitlig konstruktion av brytarutrustning för lågspänningstillämpningar för maskiner, anläggningar, byggnader och motorstyrningar och är konstruerat för laster upp till 3 200 A. Systemet är ASTA-certifierat och uppfyller byggcertifikatkraven enligt EN 61439-1/2, för att ge högsta möjliga standard inom kraftdistribution.

Enkel planering och installation

Ri4Power System möjliggör enkel planering och hantering, men även perfekt installation och en mycket hög modularitetsnivå. Full flexibilitet uppnås även genom att separata områden inom styrskåpet kan justeras specifikt för den funktionsrelaterade brytarutrustningsinstallationen.

De typgodkända styrskåpsmodulerna för brytarutrustning för lågspänningstillämpningar, med byggcertifikat från Mitsubishi, erbjuder nu en komplett lösning som låter operatören välja de bästa komponenterna och systemen i respektive klass, i den trygga förvissningen att alla säkerhetskrav uppfylls.

RITTAL

Till början