Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

INEA

INEA

Receptbaserat styr-/batchsystem som körs direkt på Mitsubishi Electrics modul-PAC

INEA är ett slovenskt företag som är ledande inom automations-, process- och tillverkningsinformatik och som specialiserar sig på energihantering.

Energi och ekologi

Inom fälten energi och ekologi erbjuder INEA integrerade lösningar, från förstudier och projektkoncept till driftsättning av system och överlämning av driften, inklusive systemunderhåll.

Inom det ramverk som utgörs av hanteringen av elförsörjning och automation i en tillverkande anläggning kan INEA hantera system som jämnar ut toppbelastningar via mätningar av energiflöden, användning av Key Performance Indicators (nyckeltal) och målstyrd övervakning av energikonsumtionen för media som tryckluft, vatten, naturgas, eldningsolja och olika industrigaser.

Energy Control Pack

Som en långvarig partner inom e-F@ctory har INEA varit en aktiv deltagare vid framtagningen av Mitsubishi Electrics Energy Control Pack (ECP).

För att få optimalt utnyttjande av energin måste det finnas fullständig insyn inom hela företaget, från verkstadsgolvet ända upp till ledningsnivån. Detta fås via Energy Control Pack, som baseras på Mitsubishi Electrics e-F@ctory-koncept MES-IT.

Nyckelfunktionerna i Energy Control Pack är förmågan att begränsa energiförbrukningen över en längre tid samt förmågan att vara medveten om och kunna hantera toppar i energibehovet för att kunna minimera kostnaderna. Det senare gör ECP-lösningen speciellt lämpad för organisationer med oregelbundna energiförbrukningsmönster.

Systemskalbarheten hos ECP uppnås med en modulär konstruktion, som gör det möjligt att uppgradera till ett komplett system för styrning av elenergi och hantering av alla slags energikällor.

INEA

Till början