Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Secomea

Secomea

Säkra och lättanvända fjärranslutningslösningar som kan integreras helt med automationsenheter från Mitsubishi Electric

Secomea A/S är ett privatägt företag och en av de ledande leverantörerna av fjärranslutningslösningar för automations- och maskinbearbetningsbranschen. Under årens lopp har Secomea byggt upp en stark närvaro inom områdena brandväggar/VPN och industriella kommunikationslösningar, med ett unikt fokus på att göra lösningarna lätta att installera, ställa in och använda. Detta kan man också se i företagsnamnet, som är en förkortning av: Secure Communication Made Easy (enkla och säkra kommunikationslösningar). Secomeas lösning för fjärranslutning installeras och används av ledande maskinbyggare och systemintegratörer över hela världen.

Medan typiska fjärranslutningar bygger på traditionell VPN-teknik har Secomeas lösning löst de typiska problemen med säkerhets- och nätverkskonflikter inom dylika routade lösningar genom att använda krypterade proxybaserade reläanslutningar. Detta möjliggör en extrem flexibilitet när det gäller den centrala administrationen och kontrollen över enskilda användares åtkomst till specifika enheter, med en hög grad av säkerhet och med full övervakning av denna åtkomst.

Lösningen består av en styrenhet vid anläggningen (SiteManager) i form av antingen hårdvara eller programvara, samt en webb- eller Windows-baserad klient (LinkManager) som används av tekniker och slutanvändare. Dessa två komponenter länkas samman via en central M2M-kommunikationsserver (GateManager).

Lösningen är säkerhetscertifierad av den tyska säkerhetsorganisationen ProtectEM GmbH, i nära samarbete med Deggendorf Institute of Technology. Certifieringen har baserats på en revisionsprocedur enligt NIST SP800-115 & ISECOM OSSTMM, konceptbaserad revision enligt BSI (den tyska myndigheten för informationssäkerhet), ISA 99 och IEC 62443, kombinerat med en detaljerad genomgång av komponenter och system för att säkerställa säkerheten genom hela kedjan.

Via Secomeas lösning kan Mitsubishi Electric erbjuda ett komplett säkerhetskoncept för fjärranslutning, som är skalbar från små upp till stora tillämpningar. Detta kan vara som en del av MELSEC System Q för olika tillämpningar (databasanslutningar) och protokoll (IEC60870, IEC61850, DNP3 ...), eller för programmering och visualisering. Detta ger en ytterligare anpassning till andra produkter inom områdena styr-, driv- och robotteknik. Med detta säkra fjärranslutningskoncept stödjer Mitsubishi Electric alla relevanta enheter för en helhetsintegration som ger en enda tillämpning.

Secomea

Till början