Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

ME-Automation Projects

ME-Automation Projects

Det här vattenhanteringspaketet är helt integrerat med Mitsubishi Electrics GX IEC Developer och plattformen iQ Works

ME-Automation Projects erbjuder ett styrsystem för vattenhanteringslösningar med helintegrerat stöd från GX IEC Developer och iQ Works från Mitsubishi Electric. Övervakning, drift och styrning av en industrianläggning utförs av styrsystemet. Processtyrsystemet PMSX®pro har konstruerats för att uppfylla alla krav på tillgänglighet, ekonomi, utbyggbarhet och flexibilitet. Systemets huvudfunktioner ger en hög förenklingsnivå inom hårdvara och programvara och det innefattar ett system som trimmats för att passa standardiserad automationsutrustning.

Den integrerade hjälpfunktionen, liksom kraftfulla verktyg för felsökning, simulering och kvalitetssäkring stödjer personalen under arbetet med att driva anläggningen på ett effektivt sätt.

Effektiv projekthantering

Förutom att lösningar för renings- och dricksvattenanläggningar erbjuder ME-Automation Projects också automationslösningar för kraftanläggningar och avfallsförbränningsanläggningar, samt framtidsinriktad styrteknik och effektiv projektplanering.

ME-Automation Projects

Till början