Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Emulate3D

Emulate3D

Emulerings- och simuleringsprogramvara för att minska driftsättningstider och kostnader för Mitsubishis styrenheter och andra enheter

Att testa ett styrsystem kan vara komplicerat och kostsamt av många skäl. Ofta kan testning av styrsystemet inte inledas förrän systemet är fysiskt installerat och komplett. Att ersätta verklig hårdvara med Emulate3D-utrustning från vår partner inom e-F@ctory, Emulate3D Ltd, hjälper användarna att identifiera och fokusera på problem med styrsystemet. Då konstroll av styrfunktioner kan utföras offline tidigt i projektcykeln ger Emulate3D till och med möjlighet att göra ändringar i layout eller funktioner för att förbättra systemet, utan att störa produktionen.

Modeller kan skapas utifrån data som läsas in från CAD-filer, flata filer och databaser, för att automatisera skapandeprocessen och eliminera byggfel i ett enda steg. Föreslagna ändringar i styrsystem kan testas på ett tillförlitligt sätt, medan systemet fortsätter att producera med sin nuvarande konfiguration. Genom att använda effektförbrukningsmätare kan du även minimera ditt systems kolspår (carbon footprint).

Realtidstestning av alla styrsystemtillämpningar

Via programvaran MX Components erbjuder Mitsubishi Electric gränssnitt för att ansluta Mitsubishis hårdvara till en maskins program och en simulering av detta. Emulate3D stöder alla funktioner i MX Components och lägger till en dynamisk dimension till testning av styrsystemet med hjälp av en testmiljö som ur styrsystemperspektiv inte går att skilja från verkligheten och som ger användarna ännu större mervärde.

Emulate3D modeller för utrustningslayout är framtagna för att se ut och fungera precis som de verkliga system de representerar och de ger en solid grund för testning av styrsystemet. Detta är den perfekta emulerings-och simuleringslösningen för Mitsubishi Electrics utbud av styrsystem, robotar och omvandlare.

Vem tjänar på detta?

Emulate3D Controls Testing låter integratören skapa, verifiera och validera styrsystemet på att tillförlitligt sätt, och detta sker offline. Resultatet blir ett mer grundligt testat och robust styrsystem, som levereras i tid och enligt kundens specifikationer. För integratören betyder detta lägre kostnader för implementering och support. För användaren betyder detta att produktionen startar när den ska, med en kortare upprampningssträcka till full produktion och färre avbrott under systemets livstid.

Reducera investeringsrisken för ditt automationsprojekt genom att använda Emulate3D Controls Testing för att minska driftsättningstiden och kostnaderna.

Emulate3D

Till början