• Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

e-F@ctory

e-F@ctory Alliance

e‑F@ctory Alliance är en viktig del av verksamheten under samlingsnamnet e‑F@ctory. Det globala nätverket innefattar tillverkare av industriella komponenter samt specialiserade systemintegratörer och programvaruleverantörer. Dessa partnerbolag samarbetar på individuell nivå för att kunna erbjuda flexibla, optimerade lösningar för att uppfylla olika kundkrav. Nätverket har fler än 300 medlemmar över hela världen.

Partnersökning

e-F@ctory Alliance partners in EMEA

Integration av Adroits (MAPS) SCADA-system med Mitsubishi Electrics programvara

Korta cykeltider och innovativa matningssystem för nästintill alla typer av delar, i samarbete med robotar från Mitsubishi Electric

System för IT-infrastruktur och ledning som kan utnyttja Mitsubishi Electrics lösningar för kommunikation mellan verkstadsgolv och affärssystem

versiondog - change management.
Automated backup and version control for automated production

innovating automation: Advanced Sensor Solutions, intelligent Networking Systems.

LYNCA - Ny lösning för CAD-tillämpningar

CC-Link, det ledande öppna nätverket i Japan och Asien, kopplar samman i stort sett alla av Mitsubishi Electrics produkter.

En ledande öppen miljö för programmering och styrning som kan införas direkt på Mitsubishi Electrics C Controller (iQ Platform)

Höghastighets deltarobot för plockning och placering med konverteringsfri integration mot Mitsubishi Electrics styrenheter

Innovativa visualiseringssystem för en stor mängd tillämpningar, särskilt med koppling till Mitsubishis robotar och motionlösningar

Protokoll för fjärrtelemtri baserat på C Controller

Vision guided machining and robotics

Fullt integrerad CAD/CAM-lösning för Mitsubishi Electric CNC/EDM-styrning.

Emulerings- och simuleringsprogramvara för att minska driftsättningstider och kostnader för Mitsubishis styrenheter och andra enheter

Parallel engineering system which provides consistent implementation of functional engineering

Anpassningsfri integration med utrustning från Mitsubishi Electric för att erbjuda lätthanterade och säkra lösningar för fjärråtkomst, via både bredband och mobilt Internet

Feltens PILOT® [green] energidatahantering är ett tillägg till Mitsubishi Electrics Energy Control Pack.

Snabb och billig lösning för sammankoppling av automationsutrustning från Mitsubishi med ett stort antal olika industriella standardnätverk

Innovativ lösning för att lägga till Ethernet-stöd till tredjeparts-PLC, kan användas tillsammans med Mitsubishis MES IT-teknik för att ge bättre kommunikation.

Receptbaserat styr-/batchsystem som körs direkt på Mitsubishi Electrics modul-PAC

Branschledande SCADA-system med stark processnärvaro, som utan speciella anpassningar kan länkas till Mitsubishi Electrics processprogrammeringsverktyg "PX Developer"

High-performance embedded PC for scalable automation and drive systems

Flexibla, trådlösa energimätningsgivare som kan byggas samman med Mitsubishis iQ Platform

Effektiv styrning med givare med hög kvalitet för Mitsubishi Electrics CNC- och motion-system med retrofit och i nya system

Det här vattenhanteringspaketet är helt integrerat med Mitsubishi Electrics GX IEC Developer och plattformen iQ Works

Ledande leverantör av standardiserade MES-lösningar för orderbaserad tillverkning. Fungerar anpassningsfritt tillsammans med Mitsubishis kommunikationslösningar av typen Enterprise

Hardware independent programming with top down programming for higher reusability

Ledande processtyrsystem för bryggeri- och dryckesindustrin som körs på Mitsubishis MELSEC System Q-plattform

Inbäddad RDM-databasteknik som installeras direkt på Mitsubishi Electrics C Controller (iQ Platform)

Integration of web services into the control level of your plants

Ledande tillverkare av kopplingsskåp som erbjuder lösningar med förberedda utskurna utrymmen som passar Mitsubishis GOT-skärmar

Easy and Simple programming of Automation applications within plant floor controllers

From Things to Outcomes – Linking operational data with business information to drive real value and differentiation with new business models.

Det mobila SCADA/övervakningssystemet "EXTEND7000" gör att din mobila enhet kan kommunicera med Mitsubishis PLC-enheter

Advanced condition monitoring for Overall Equipment Efficiency (OEE)

Experter inom EMC-lösningar med dedikerade filter för frekvensomvandlare från Mitsubishi Electric

Säkra och lättanvända fjärranslutningslösningar som kan integreras helt med automationsenheter från Mitsubishi Electric

Fullt stöd för kommunikation med Mitsubishi Electrics olika enheter inom industriell automation med OPC-serverprogramvara.

Precis processtyrning för effektiv hantering av gemensamma system för vattenförsörjning och vattendistrubution.

MES Interface IT för iQ Platform ger direkt kommunikation från verkstadsgolvet till affärssystem som Oracle, DB2 m.fl.

Modulär robot- och automationssimuleringsprogramvara som kan integreras med alla Mitsubishis robotar

Växelenheter av hög kvalitet från Wittenstein alpha byggs in i systemlösningar från Mitsubishi Electric

Förfrågningar
Kontakt
Kunskapsdatabas
Hjälp