Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

e-F@ctory

Stöd för digitalisering av verksamheten

e-F@ctory

e-F@ctory

Det globala nätverket innefattar tillverkare av industriella komponenter samt specialiserade systemintegratörer och programvaruleverantörer. Dessa partnerbolag samarbetar på individuell nivå för att kunna erbjuda flexibla, optimerade lösningar för att uppfylla olika kundkrav.

e-F@ctory Alliance

e-F@ctory

Låt oss öppna dörren till framtiden tillsammans
För att verksamheten ska nå så hög produktivitet och bli så framgångsrik som möjligt krävs en snabbrörlig tillverkning, som ger en smidig integration mellan anläggningens drift och olika affärssystem. e-F@ctory hjälper organisationen på vägen mot Industri 4.0 och vidare till nästa steg i den digitala omställningen.

Läs mer här.

e-F@ctory

Tillverkningstekniker
e-F@ctory erbjuder ett flexibelt ramverk som tillfredsställer varje enskild verksamhets unika behov, samtidigt som det finns stöd för kommunikation med hög hastighet, tillförlitlig datahantering och styrning med hög precision, allt baserat på anpassningsbar, robust och beprövad teknik som:

MAPS - Mitsubishi Adroit Process Suite
Smart Condition Monitoring - SCM
C Controller

Till början