• Registrering
 • Login

Lösningar

Print page

Smart tillståndsövervakning

En holistisk metod för förebyggande underhåll

Smart tillståndsövervakning

 

Förebyggande underhåll

Tillverkarna måste öka maskinernas tillgänglighet och minska oplanerad nedtid för att hålla jämna steg med den globala konkurrensen. Detta kräver teknik som hjälper till att hantera underhåll och som maximerar produktionens tillförlitlighet. Tillståndsövervakning är ett prediktivt angreppssätt när det gäller anläggningsunderhåll, som säkerställer utrustningens prestanda, samtidigt som nedtiden minimeras.

Mitsubishi Electrics lösning Smart Condition Monitoring (SCM) erbjuder integrerad övervakning av varje enskild anläggningstillgångs tillstånd. Detta ger en holistisk metod för att övervaka hälsotillståndet hos alla anläggningens enheter. Individuella givare ger ett inbyggt ”trafikljus” som varnar vid maskinen, men på samma gång överförs också ren textinformation från flera olika givare via Ethernet till en styrenhet för smarta givare som ger en djupare insyn och en mer detaljerad analys.

Fördelar & funktioner

Driftfördelar

Att koppla flera olika givare till ett styrsystem gör att styrsystemet kan analysera driftmönster som ligger utanför det normala, där en serie definierade larmvillkor gör att det skapas ett larm när uppmärksamhet krävs.

SCM-analysen ger detaljerad diagnostik, ger förslag gällande var ytterligare åtgärder bör vidtas och förser underhållspersonalen med mer precis felinformation där rotorsaken identifieras, ibland kan till och med rekommendationer fås angående vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas, via tydliga textmeddelanden till personalen. Denna information kan överföras till system på högre nivåer via nätverket för ytterligare analys av trender över alla anläggningens olika enheter.

 • förebyggande underhåll månaden innan fel inträffar
 • tillförlitlig övervakning av maskiner online
 • intelligent processövervakning
 • enkel installation
 • intuitiv drift
 • långtidslagring av historikdata
 • flexibla, utbyggbara system
 • fullständig service grundat på maskindiagnostik.

Funktioner

Smart Condition Monitoring-systemet (SMC) har stöd för ett antal funktioner som underlättar prediktivt underhåll:

 • detektering av defekta lager
 • detektering av balanseringsproblem
 • hantering av anpassningsproblem
 • detektering av brist på smörjmedel
 • temperaturmätningar
 • detektering av kavitation
 • detektering av fasfel
 • detektering av resonansfrekvenser.

Tillämpningar

Smart Condition Monitoring-systemet (SMC) överskrider de gränser som sätts av traditionella givare. När dessa indikerar att ett problem håller på att uppstå vid en viss maskin fås ingen detaljerad information gällande vad problemet är eller hur allvarligt. SCM erbjuder en bättre lösning när det gäller detta för:

 • elmotorer
 • kuggväxelmotorer
 • vakuum- och vätskepumpar
 • ventilaltionsutrustning och fläktar
 • växellådor
 • kompressorer
 • spindlar och bearbetningsverktyg
 • separatorer och dekanterare.

Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT

Smart tillståndsövervakning

Ett enkelt beslut. SCM Kit-1 COMPACT är en av våra SCM-lösningar och ger ett oöverträffat mervärde samt minskar kostsam nedtid. Den är en helt förkonfigurerad övervakningslösning för nya och existerande tillämpningar försedd med en vibrationsgivare, och kan som tillval byggas ut med upp till sex givare.

SCM Kit-1 COMPACTDelnr.
Kompakt styrskåp H × B × D: 30 × 30 × 21 cm
inkl. SmartCheck-Kit med förkonfigurerad SmartCheck-givare #1 och 10 m Ethernet PoE anslutningskabel, kan byggas ut med upp till sex givare.
Montering med M6-skruvförband
Integrerad programmerbar styrenhet med givare för databearbetning och extern signalhantering
Inbyggd 4,3-tums operatörsdisplay för visualisering och parameterjustering
PoE-brytare för datasignaler och givarnas spänningsmatning
290578
Tillval för utbyggnad:
FAG SmartCheck - förkonfigurerad Kit-givare #2298547
FAG SmartCheck - förkonfigurerad Kit-givare #3298548
FAG SmartCheck - förkonfigurerad Kit-givare #4298549
FAG SmartCheck - förkonfigurerad Kit-givare #5298550
FAG SmartCheck - förkonfigurerad Kit-givare #6298551
Ethernet 10-meters kabel för SCM Kit-givare271188
Ethernet 20-meters kabel för SCM Kit-givare271189
Ethernet 30-meters kabel för SCM Kit-givare298545
Ethernet 50-meters kabel för SCM Kit-givare297286
FAG SmartCheck SPM monteringsdapter M8/M6271184