Sök

Starta huvudinnehåll

 • Registrering
 • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

Industriella anläggningar drivs, övervakas och styrs med hjälp av processhanteringssystem.

PMSX®pro har konstruerats för att uppfylla alla krav vad gäller tillgänglighet, effektivitet, utbyggbarhet och flexibilitet. Det håller också en hög nivå när det gäller harmonisering av hårdvara och mjukvara och innehåller även ett väl anpassat utbud av standardiserad automationsutrustning.

Processhanteringskonceptet anpassar sig till den enskilda anläggningens systemstruktur. Maximal säkerhet, bästa möjliga tillgänglighet och flexibel utbyggbarhet uppnås genom att anläggningen struktureras horisontellt i funktionsenheter med speciella krav när det gäller styrning och automationsuppgifter. På det här sättet uppnås en tydlig struktur, som därigenom är både hierarkisk och transparent. Processrelaterad redundans elimineras inte av systemet.

För effektiv anläggningshantering och effektiv underhåll ger PMSX®pro en enhetlig konfiguration över hela anläggningen och parametrisering från ett centralt perspektiv. Möjligheten att hämta dynamiska funktionsdiagram och en enhetlig överföring av dokumentation framåt i kedjan gör att operatörer alltid har en god överblick över processen – även under kritiska driftsförhållanden – och därmed kan reagera snabbt och resolut. Dessutom finns det inbyggd hjälp samt kraftfulla verktyg för diagnostik, simulering och kvalitetssäkring, som ytterligare hjälp till en effektiv drift av anläggningen.

Översikt överfördelarna

 • Distribuerad systemarkitektur och fritt skalbar topologi
 • Mycket god tillförlitlighet och tillgänglighet – upp till 99.9% p.å.
 • Aktiv och passiv redundans på alla nivåer
 • Säker processstyrning med högsta prioritet
 • Överföring av dokumentation framåt i kedjan VGB-R 170 C
 • Dynamiska funktionsplaner hämtas direkt från processgrafiken
 • Extremt kraftfulla arkiveringsfunktioner
 • Intelligent och följdorienterad larmhantering
 • Tidstämpling via distribuerade modulgrupper för insignaler
 • Insignaler övervakas vad gäller avbrott och kortslutning
 • Automatisk backup- och återställningsfunktion
 • Omfattande verktyg för hantering av anläggningstillgångar
 • Användning av beprövad, standardiserad teknik
 • Utbyggbar utan avbrott i anläggningens drift
 • Säker länkning till andra nätverk och fjärråtkomst via en brandvägg

Tekniska specifikationer

Systemkonfiguration (maxvärden)
Nätverkskompatibla system30
Operatörsstationer per system60
Processtationer per system60
Datapunkter per system1.000.000
Antal processgrafikbilder per system10.000
Skrivare per system100
Automationsstationer per system150
Systemprestanda
Displayens uppbyggnadstid≤ 1 s
Uppdateringsintervall för processdata≤ 1 s
Larmupplösning1 ms
Tidsprecision för larm10 ms (typiskt)
Processtyrningsstationer
Typ19-tums industriell inkapsling
Datasäkerhet (tillval)RAID-1 /RAID-5 (hot swap möjligt)
NätverksteknikEthernet (IEEE 802.3)
Max. dataöverföringshastighet1.000 Mbit/s
Redundans (tillval)Spänningsmatning, hårddiskar, kylfläktar
ÖvervakningTemperaturer, fläktvarvtal
Systembuss
NätverksteknikEthernet (IEEE 802.3)
NätverksprotokollTCP/IP
ÖverföringsmediaOptiska fiberlänkar
Max. dataöverföringshastighet1.000 Mbit/s
RedundansVirtuell ringstruktur
NätverkshanteringSNMP, webbgränssnitt
Fältbuss
KommunikationsstandardProfibus-DP (IEC 61158)
ÖverföringsmediaFiberoptik / RS 485
Max. dataöverföringshastighet12 Mbit/s
RedundansRingtopologi
Hantering av instrument på fältetFDT/DTM
Drift- och övervakningssystem
Antal displaybilder per arbetsstation1 till 4
Antal fönster per skärmbild1 till N (justerbart)
InmatningsenheterTangentbord, mus, pekskärm
Antal processgrafikbilder> 1.000
Antal trendgrafer> 1.000
Antar variabler per trendgraf18
Visning av larmtexter40 tecken
Lagringsbara larm/meddelanden> 1.000.000
Systembyggnad / programmering
Grafisk planeringIEC 61131-3
DokumentationsriktlinjerVGB-R 170C / IEC 61131-3
Automation
MärkeMitsubishi System Q
Multiprocessorsystem1 till 4 CPU-enheter
Redundans1-av-2-princip
In-/utsignaler per station4 096/8 192 (fjärransl.)
Modulbyte under drift"Hot plug-in"
ÖvervakningAvbrott & kortslutna ledningar
TidstämplingI fjärrmodul
Utökad arkivering
LagringskapacitetUpp till 2 × 1,2 terabytes
HårddiskarUpp till 16 (hot swap möjligt)
DataredundansRAID-6
RedundansKylfläktar, spänningsaggregat (hot swap möjligt)
Till början