Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Decentraliserade styrsystem (DCS)

Tillförlitlig styrning

Decentraliserade styrsystem (DCS)

Övervakning, drift och styrning av kraftanläggningar utförs med hjälp av ett distribuerat styrsystem (DCS, Distributed Control System). Detta gör att tillgängligheten hos detta system hänger nära samman med hela anläggningens tillgänglighet. Det är därför nödvändigt att bygga, strukturera och konfigurera ett processhanteringssystem på ett sätt som uppfyller de höga krav som ställs gällande tillgänglighet, utbyggbarhet och flexibilitet. Mitsubishi Electrics lösningar PMSX®pro och PMSX®micro har utvecklats med dessa krav i åtanke.

Till början