Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Ökat värde

Integrerade lösningar

Integrerade lösningar

Mitsubishi Electric har ett av de största utbuden av automationslösningar i världen, med beprövad och oöverträffad tillförlitlighet, med totalintegrerade lösningar för maximal kostnadseffektivitet. Helintegrerade lösningar som bygger på Mitsubishi Electrics iQ Platform ger den hösta nivån av styrning, med produkter som erbjuder tillförlitlig drift under många år så att kunderna kan maximera produktiviteten, minimera nedtiden och förenkla införandet av CNC.

Avancerad prediktiv underhållsteknik hjälper till att maximera tillgängligheten och förbättra underhållet, så att kostnaderna minskar på lång sikt genom att oplanerad nedtid undviks.

Bakåtkompatibilitet med alla Mitsubishi Electrics nya produkter ser till att alla investeringar som görs idag är helt framtidssäkrade. Avancerade programverktyg hjälper dig att hantera livscykelkostnader genom att se till att all dokumentation och kod stämmer överens och är uppdaterad. Samma programverktyg gör det enkelt att kontrollera produktionsberednings- och produktutvecklingskostnader. De gör också att du kan utveckla en livscykelplan som maximerar återbäringen på din investering.

Detaljer som övertygar

  • Mitsubishi Electrics koncept e-F@ctory är en automationsstrategi som utvecklats baserat på våra globala erfarenheter och som ger konverteringsfri integration, maximerad produktivitet, transparent kommunikation och minimerad total ägandekostnad.


  • Mitsubishi Electrics automationsteknik är beprövad över hela världen inom några av de mest krävande och utmanande branscherna, från livsmedel och drycker, life science och kraftindustri till vattenautomation, materialhantering och förpackningsindustri.


  • Med ett komplett utbud av PLC-enheter, motion-styrenheter, drivenheter, servoenheter, HMI, SCADA-enheter, industri-pc och robotar har Mitsubishi Electric ett av världens bredaste utbud av automationslösningar.


Till början