Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Ökat värde

Kundfördelar

Kundfördelar

Användning av automationsteknik från Mitsubishi Electric ger en rad kundfördelar. Det är enkelt att skapa konverteringsfria anslutningar till andra platser för enkel övervakning av anläggningen och smart tillverkning. Styrenheter från Mitsubishi Electric erbjuder prestanda och anslutningar som hjälper olika verksamheter att införa principer enligt Industry 4.0. De erbjuder även verktyg för kontinuerlig hantering av anläggningstillgångar, för att se till att tillgängligheten inom anläggningen är hög och att driften är säker, samt att nedtiden minimeras.

På samma gång ger den helintegrerade plattformen maskinprestanda på högsta nivå, kombinerat med enkel omkonfiguration av produktionslinjer, som hjälper företag att minska time-to-market för nya produkter.

Miljöhänsyn är nuförtiden en viktig faktor för de flesta företag. Mitsubishi Electric kan erbjuda alla de verktyg som krävs för att övervaka och minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen. Helintegrerad automation innebär även att onödig hårdvara kan elimineras, något som ytterligare minskar energikostnaderna och underhållsbehovet. Dessutom hjälper branschledande produkter till att spara plats i olika skåp, så att mindre skåp kan användas (med minskad kostnad) eller så att plats skapas för uppgraderingar längre fram. Ytterligare avancerad teknik för förebyggande underhåll minskar andelen oplanerad nedtid och maximerar anläggningens tillgänglighet.

Till början