Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Ökat värde

Hur Mitsubishi Electric kan öka värdet i din verksamhet

Ökat värde

Mitsubishi Electric ökar värdet i alla verksamheter med automationslösningar som ger ökad produktivitet och ökad produktionskvalitet samt minskar oplanerad nedtiden.

Tack vare en omfattande portfölj med branschledande automationskomponenter och nätverksteknik levererar Mitsubishi Electric inte bara en plattform med hög prestanda, utan ger också enklare anslutningskrav och minskar styrsystemarkitekturens komplexitet. Visualisering av fabriksgolvet i realtid gör det möjligt att optimera produktiviteten, samtidigt som Mitsubishi Electric levererar de verktyg som behövs för att övervaka och minska energiförbrukningen, något som hjälper olika verksamheter att spara pengar och minska koldioxidutsläppen.

Mitsubishi Electrics helintegrerade automationslösningar kan också hjälpa olika verksamheter att minska utvecklingstiden i den egna anläggningen. På liknande sätt kan teknik som stöder förebyggande underhåll minska produktionsförluster pga. nedtid och otillgängliga anläggningsresurser.

Samma automationsteknik spelar också en nyckelroll när det gäller att hjälpa till att förbättra kostnadseffektiviteten inom en verksamhet genom att minska time-to-market för produkter, minska antalet produktionsfel och öka produktionsvolymerna. Att data kan hämtas från fabriksgolvet hjälper till att sänka energikostnaderna, samtidigt som den helintegrerade automationsplattformen betyder att tiden för driftsättning och installation minskas. Resultatet blir en minskad total ägandekostnad.

Fler och fler bolag inser att bättre automation ger minskade driftkostnader. De kan nu utnyttja att Mitsubishi Electric kan leverera konverteringsfri anslutning från fabriksgolvet till affärssystem på högre nivå och integrerade lösningar som erbjuder förbättrad tillförlitlighet och produktivitet. Mitsubishi Electric erbjuder en enda leverantör för hela din anläggnings och dina processers livstid, inklusive teknik baserad på e-F@ctory som hjälper olika verksamheter att införa och få maximalt utbyte av Industry 4.0 och Industrial Internet of Things (IIoT).

Till början