• Registrering
  • Login

Service

Print page

Bestämmelser

Mitsubishi Electric Europe B.V. har som mål att följa alla relevanta kvalitetsstandarder och normer samt alla EU-direktiv och de principer som läggs fram i regelsamlingen REACH. Ett av företagets viktigaste mål är att tillverka miljövänliga produkter av hög kvalitet.

Deklaration om överensstämmelse (EU) (EC Declaration of Conformity)

REACH

För mer information om certifikat och leveransgodkännanden, logga in på MyMitsubishi.

Förfrågningar
Kontakt
Kunskapsdatabas
Hjälp