• Registrering
  • Login

Produkter

Print page

RT ToolBox2

Programmering på det Enkla sättet

RT ToolBox2 är programmeringsmiljö för alla robotar från Mitsubishi Electric. Den låter dig skapa program på några minuter med robotspråken MELFA BASIC V och MELFA BASIC IV. Efter testning och optimering krävs det bara några musklick för att överföra dem till de faktiska robotarna, via en effektiv direktlänk mellan PC:n och roboten, via ett nätverk, via USB eller via en seriell anslutning.

Övervakning och visualisering

När programmen exekveras kan du övervaka och visualisera robotarnas rörelser med hjälp av de omfattande styr- och diagnostikfunktionerna hos RT ToolBox2. Axelhastigheter och motorströmmar visas tydligt i realtid, tillsammans med statusinformation för alla robotens in- och utgångar. Övervakningen har fullt stöd för alla program som exekveras av styrenheten, så att du snabbt och tillförlitligt kan hitta programfel.

RT ToolBox2 har också verktyg för programarkivering och för backup av robotens parametrar och inställningar.

Många funktioner - för din skull

  • online "inlärningsfunktion" för robotens olika lägen
  • positionsvisning med hjälp av 3-D-representation av roboten
  • syntaxkontroll
  • I/O-övervakning
  • variabelövervakning
  • online kommandoexekvering
  • feldiagnostik
  • positionseditor
  • projekthantering.