• Registrering
  • Login

Produkter

Print page

MELFA WORKS

Snabb och enkel simulering

MELFA WORKS är ett simuleringsprogramvarupaket för 3D-simulering för robotar. Det kan simulera hela arbetsceller, dvs. både roboten själv och dess interaktion med sin omgivning. MELFA WORKS är en add-on för SolidWorks och kan använda alla de avancerade funktionerna hos ett 3D CAD-paket. Du kan välja gripverktyg, givare och andra komponenter från ett stort antal bibliotek och integrera dem direkt i MELFA WORKS.

Kraftfulla verktyg

Denna uppsättning kraftfulla programvaruverktyg hjälper dig genom planerings-, programmerings- och testfasen i ditt projekt. Nåbarhetskontroller på ett tidigt stadium i planeringen hjälper dig att välja rätt robotsystem. Du kan fritt flytta robotarna eller andra enheter i arbetscellen under simuleringen, något som gör det lätt att optimera ditt systems layout.

Autentisk simuleringsomgivning

RT ToolBox2 and vänder egenutvecklade robotspråk (MELFA BASIC V eller MELFA BASIC IV) för att programmera roboten inom simuleringsmiljön. Detta betyder att det inte behövs någon ytterligare konvertering eller behandling när du överför programmen till de verkliga robotarna. Dessutom låter detta dig använda bekanta robotprogrammeringsspråk och alla dina kunskaper när du arbetar med simuleringen. Det omfattande hjälpsystemet är alltid tillgängligt när du behöver det, till exempel när det gäller att formulera den programmeringssyntax som krävs. När du skapat dina robotprogram kan du testa dem direkt i simuleringsmiljön, så att du slipper ta ut den aktuella arbetscellen ur produktionsprocessen när du testar.

Kostnadsbesparingar

Programvarupaketen RT ToolBox2 och MELFA WORKS är kraftfulla verktyg för att uppnå maximal effektivitet och kostnadseffektivitet vid konfigurering och drift av automationstillämpningar med robotstöd. De låter dig planera och använda dina system med stor tillförlitlighet, även innan någon hårdvara köpts in.