Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Kollaborativ robot - ASSISTA

Kollaborativ robot - ASSISTA

Enklare och smidigare

Kollaborativ robot - ASSISTA

Enkel styrning

Styrs enkelt med styrknapparna.
Knapparna på robotarmen ger dig enkel kontroll över ASSISTA och handterminalen för inlärning, och programmering behövs därmed inte längre.
Lysdioden på robotarmen visar robotens status.

Kollaborativ robot - ASSISTA

Enkel programmering

Inga expertkunskaper krävs.
Du kan skapa program visuellt genom att använda intuitiva funktioner med RT-Visual-Box.
”Visual Programming” - Den här programvaran gör det möjligt för operatörer att enkelt programmera roboten med ett programmeringsgränssnitt av typen ”inlärning genom demonstration”. Detta gör det möjligt att enkelt flytta robotarmens position och ställa in brytpunkter.

Kollaborativ robot - ASSISTA

Enkel anslutning

En mängd olika komponenter och applikationer.
ASSISTA erbjuder en mängd olika komponentgrepp, fingrar, seendefunktioner och annan kringutrustning som utvecklats av en grupp organisationer som kallas MELFA Robot Partners.
Dessa verktyg kan enkelt konfigureras efter önskat användningsområde.
ASSISTA kan även konfigureras att röra sig fritt som en del av en AGV/AMR eller som en mobil robot.
(AGV: automatiskt styrt fordon, AMR: autonom mobil robot)

Kollaborativ robot - ASSISTA

Grepp med ASSISTA

Enkel anslutning av grepp till robotarm

Kollaborativ robot - ASSISTA

Egenutvecklat ingenjörsverktyg ”RT VisualBox”

RT Visual Box (programmeringsverktyg) gör det möjligt för operatörer att enkelt och intuitivt konfigurera olika grepp.
Konfigurationsguiden för ASSISTA ger operatörerna ett enklare och mer intuitivt sätt att konfigurera robotens sekvensprogram.

Kollaborativ robot - ASSISTA

Egenutvecklade gripdon

Kollaborativ robot - ASSISTA

Se specialsidan för ASSISTA.

Till början