Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Luftkretsbrytare

Luftkretsbrytare

Utöka den elektriska utrustningens funktioner med Mitsubishis kretsbrytare. Dessa är mycket lämpliga när det gäller skydd av huvudkretsen.

Luftkretsbrytare har många fördelar, bland dem en högre tillförlitlighet vid omkoppling. De kan användas för att utöka den selektiva systemkoordineringen, genom att förstärka förmågan att hantera kortvariga strömspikar, något som kan användas vid huvudkretsens anslutningar.

Luftkretsbrytare (ACB) AE-SW

Den här sortens kretsbrytare används som huvudbrytare för spänningsförsörjning till byggnader, anläggningar, fartyg m.m. och uppfyller många olika krav.

Produktspecifikationer

Luftkretsbrytare
Till början