• Registrering
 • Login

Produkter

Print page

Kretsbrytare för lågspänning

Kretsbrytare för lågspänning (LVCB)

Mitsubishis kretsbrytare för lågspänning förlänger livslängden för elektrisk utrustning.

Under mer än ett halvt århundrade har Mitsubishis kretsbrytare för lågspänning uppfyllt marknadens krav. Mitsubishis utbud av kretsbrytare för lågspänning, inklusive WS-V-serien med dess banbrytande teknik, har olika utseende beroende på marknad och maskintyper.

Produktlista

Luftkretsbrytare

Luftkretsbrytare Produkter för skydd av huvudkretsen och för att förse elektrisk utrustning med fler funktioner.

 • Luftkretsbrytare (ACB) AE-SW

Ingjutna kretsbrytare

Ingjutna kretsbrytare Används huvudsakligen för överlast- och kortslutningsskydd

 • Ingjutna kretsbrytare (MCCB) NF

Kretsbrytare för jordläckströmmar

Kretsbrytare för jordläckströmmar Används framför allt som överlast-, kortslutnings- (MCB) och jordläckageskydd (RCCB/RCBO).

 • Kretsbrytare för jordläckströmmar (ELCB) NV

Miniatyrkretsbrytare

Miniatyrkretsbrytare Används framför allt som överlast-, kortslutnings- (MCB) och jordläckageskydd (RCCB/RCBO) i kretsar med låga amperetal.

 • Miniatyrkretsbrytare (MCB) BH-D, BH-DN
 • Kretsbrytare för residualströmmar (RCCB) BV-D
 • Kretsbrytare för residualströmmar med överlastskydd (RCBO) BV-DN

Ingjutna kretsbrytare för DC-kretsar (upp till 1 000 VDC)

Ingjutna kretsbrytare för DC-kretsar (upp till 1 000 VDC) Kretsbrytare som huvudsakligen används i solenergibaserade kraftsystem.

 • Ingjutna kretsbrytare för DC-användning NF-HD

UL 489-klassade kretsbrytare

UL 489-klassade kretsbrytare Dessa produkter för överspänningsskydd är obligatoriska i Nordamerika.

 • UL 489-klassade ingjutna kretsbrytare NF-U
 • UL 489-klassade ingjutna kretsbrytare med jordfelsskydd NV-U

Kretsbrytare för användning i speciella tillämpningar

Kretsbrytare för användning i speciella tillämpningar Kan användas för att anpassa utrustning till speciella tillämpningar,

 • Isoleringsbrytare DSN

Tillbehör och relaterade komponenter.

Tillbehör och relaterade komponenter. Produkter för att förbättra en brytares prestanda, som kan installeras på eller inne i brytaren.

 • Interna tillbehör AL, AX, SHT, UVT
 • Externa tillbehör Handtag, TC, HL, MD
 • Brytartestare