• Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Kontaktorer och motorstartapparater

Magnetiska kontaktorer och reläer och motorskyddsreläer och halvledarkontaktorer

Stort utbud av produkter med stöd för alla typer av tillämpningar.

Motorstartapparaterna MS-T/N är miljövänliga, användbara i många länder, kompakta, enkla att använda och säkra. Du uppfyller kraven enligt många internationella standarder och kan användas i många olika tillämpningar, från kopplingstavlor till maskiner som kräver hög tillförlitlighet.

Produktlista

Kontaktorer

Kontaktorer Kopplar om strömlaster med hjälp av elektromagneter.

  • Icke-reverserande kontaktorer
  • Tillvalsdelar och tillbehör

Reläer

Reläer Styr och överför styrkretssignaler.

  • Kontaktorreläer
  • Tillvalsdelar och tillbehör

Motorskyddsrelä

Motorskyddsrelä Skyddar motorn mot skador.

  • Motorskyddsreläer utan fasfelskydd
  • Tillvalsdelar och tillbehör

Motorkretsbrytare

Motorkretsbrytare En motorkretsbrytare är en apparat som kombinerar funktionerna hos kretsbrytare för lågspänning med funktionerna hos termiska överlastreläer.

  • Motorkretsbrytare
  • Tillvalsdelar och tillbehör