Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

MR Configurator

Denna praktiska Windows-baserade programvara ger perfekt inställning av MR-J2S och anslutna servomotorer. Programvaran gör det lätt att övervaka, diagnostisera, läsa och skriva parametrar och göra driftstester från en persondator.

Maskinanalysfunktion

Ett mekaniskt systems resonansfrekvens kan analyseras genom en enkel anslutning till servomotorn. Analysen är klar på 30 sekunder.

Maskinsimuleringsfunktion

Maskinanalysens resultat läses in i en simuleringsmodell och det mekaniska systemets reaktioner kan på så sätt förutses. Du kan se simulerade vågfunktioner för hastighet, moment m.m., medan du ändrar kommandomönster, servomotorns kapacitet och förstärkningen, utan att maskinen körs.

Förstärkningssökfunktion

Programvaran ändrar automatiskt förstärkningsfaktor och letar fram det värde som ger kortast möjliga stabiliseringstid med minsta möjliga översvängningar och vibrationer. Den största vinsten görs vid högnivåjusteringar.

Till början