• Registrering
  • Login

Produkter

Print page

FR-A800-serien

FR-A800-serien

FR-A800-serien, med förbättrad givarlös vektorbaserad styrning och vektorbaserad styrning, uppfyller kraven för alla typer av maskiner.

FR-A800

Ny omvandlartyp med hög prestanda och hög kvalitet. Med förbättrad drivprestanda och användbarhet uppfyller den här omvandlaren alla säkerhetsstandarder.

FR-A800

FR-A800-E

Med en integrerad webbserver och möjlighet att ansluta till 100 Mbit Ethernet TCP/IP som standard, förutom existerande nätverkstillval, ger FR-A800-E ökade möjligheter till fjärrövervakning av systemet och fjärrjustering av parametrar, men även enkel integration i existerande nätverksmiljöer.

FR-A800-E

Förfrågningar
Kontakt
Kunskapsdatabas
Hjälp

Download the Inverter StartApp to access inverters within a wireless LAN. The app provides support during start-up and monitoring.
Inverter StartApp