• Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Spänningsmatning

Spänningsaggregatmodul

En modul för att förse CPU-enheter, ingångs-/utgångsmoduler och specialfunktionsmoduler med spänning.

Det finns ett stort antal olika spänningsaggregatmoduler som passar för de olika typer av spänningsbehov för ingångar och utgångar som krävs för olika tillämpningar.

Spänningsmatning

Det finns fyra olika basenheter som erbjuder olika ingångs-/utgångsspänningar och olika värden på utgångsströmmen.

Spänningsaggregatmodul

Spänningsaggregat med livslängdsdetektering

De här enheterna har en extra LED för att indikera spänningsaggregatets återstående livslängd, för att möjliggöra ett effektivt preventivt underhåll.

Spänningsaggregatmodul med livslängdsdetektering

Spänningsaggregat av tunnare typ

Spänningsaggregatmodul av tunnare typ

Spänningsaggregatmodul av tunnare typ

Redundant spänningsaggregat

Spänningsaggregatmodul för redundant system.

Redundant spänningsaggregat