Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

I/O-modul

I/O-modul

Enskilda moduler för anslutning av ingångs- och utgångsenheter.

I denna uppsättning ingår diverse moduler som stödjer en stor mängd olika tillämpningar, användningar och kabeldragningsmetoder.

Ingångar

Moduler som tar emot olika elektriska på/av-signaler från externa enheter och skickar dem till systemets CPU-enhet.

Produktspecifikation

Ingångsmodul

Utgångar

De här modulerna tar emot kommandon från systemets CPU-enhet och aktiverar/avaktiverar sedan motsvarande extern enhet som är direkt kopplad till denna elektriska brytare/utgångsmodul.

Produktspecifikation

Utgångsmodul

Ingångar/utgångar

De här modulerna har både ingångs- och utgångsfunktioner.

Blandade I/O-moduler

Avbrottsmodul

De här modulerna kan utföra avbrottsuppgifter för höghastighetsrespons.

Produktspecifikation

Avbrottsmodul

NAMUR ingångsmodul

Digital ingångsmodul för anslutning av upp till 16 NAMUR-givare. På så sätt kan tillstånden PÅ, AV, kabelbrott och kortslutning detekteras.

Produktspecifikation

NAMUR ingångsmodul
Till början