Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Informationsmodul

Informationsmoduler

De här modulerna möjliggör informationsutbyte med ett värdstyrsystem.

Denna uppsättning med olika moduler ger förbättrad produktionseffektivitet genom att olika typer av produktionsinformation samlas in och övervakas.

MES-gränssnitt

Gör en koppling mellan data från fabriksgolvet till värdefull realtidsinformation.

Produktspecifikation

MES-gränssnittsmodul

MES Interface IT

Ger bredare stöd för plattformar och databaser än MES-gränssnittsmodulen.
Länka direkt till din produktionsanläggning och dina informationssystem.

Produktspecifikation

MES Interface IT

Dataloggningsenheter för höga hastigheter

Tillfredsställ behovet av spårbarhet och upptäck ett kraftfullt felsökningsverktyg.

Produktspecifikation

Dataloggningsmoduler för höga hastigheter

Webbserver

Den här webbservermodulen möjliggör fjärrövervakning och drift av en PLC-enhet via Internet eller ett intranät.

Produktspecifikation

Webbservermodul

Ethernet

Ethernet-gränssnittsmoduler finns i måna olika modeller för att uppfylla krav från olika system och partners olika enheter.

Ethernet-modul

Seriekommunikation

Olika seriekommunikationsmoduler stödjer insamling, modifiering, övervakning och styrning av PLC- och tredjepartsdata.

Produktspecifikation

Seriekommunikationsmodul

Intelligent kommunikation

Den här intelligenta kommunikationsmodulen är utrustad med ett tvåkanalsgränssnitt för programmering av bearbetningskapacitet för flera samtidiga uppgifter.

Intelligent kommunikationsmodul
Till början