• Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Styrnätverksmodul

Nätverksmoduler

De här gränssnittsmodulerna ger ett omfattande stöd för olika styrsystemnätverk.

För anpassningsfri integration på varje nivå i anläggningens automationsarkitektur finns det ett stort antal olika moduler för nätverksanslutningar.

Styrenhetsnätverk CC-Link IE

Detta nätverk av typen styrenhet-till-styrenhet möjliggör kommunikation med hög hastighet och överföring av stora datamängder, med anpassningsfri kommunikation som inte avbryts av olika lager.

Styrenhetsnätverk CC-Link IE

Fältbuss/nätverk CC-Link IE

Denna fältbuss för höga hastigheter sträcker sig från I/O till styrsystembaserad arkitektur och erbjuder ett flexibelt kabeldragningskoncept för att matcha behoven hos alla enheters layout.

Fältbuss/nätverk CC-Link IE

MELSECNET/H

Ett nätverk för styrenheter som kopplar samman tillverkande enheter på hög nivå.

MELSECNET/H

CC-Link

Detta fältnätverk för höga hastigheter möjliggör styrning och informationshantering.

CC-Link

MODBUS

MODBUS-modulen kan användas för anslutning till MODBUS-kompatibla enheter som temperaturregulatorer och mätinstrument.

MODBUS

PROFIBUS

De här modulerna möjliggör anslutning till fältbussar (nätverk) av typen Profibus.

Profibus

DEVICENET

Den här modulen get ett gränssnitt mot en styrenhet i ett nätverk av typen DeviceNet.

Devicenet

FL-net (OPCN-2)

Den här gränssnittsmodulen kan anslutas till ett nätverk av typen FL-net

FL-net (OPCN-2)

AS-i

Den här gränssnittsmodulen ger stöd för nätverk av typen AS-i.

AS-i