• Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Informationsmodul

Informationsmodul

Modulen möjliggör utbyte av information med styrsystemvärden.

Modulen stödjer optimerad produktion genom insamling och styrning av olika sorters produktionsinformation.

Seriekommunikation

Använd den här seriekommunikationsmodulen för att samla in, redigera, övervaka och styra PLC-data, samt för att samla in mätdata m.m.

Seriekommunikation