• Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Förgrenings-/utbyggnadsmodul

Förgrenings-/utbyggnadsmodul

Den här modulen gör att systemet kan byggas ut det matchar din produktionsanläggnings storlek.

Med hjälp av förgrenings-/utbyggnadsmodulen kan upp till 40 moduler monteras med tre utbyggnadsblock.

Förgreningsmodul

Förgreningsmodul

Förgreningsmodul

Utbyggnadsmodul

Utbyggnadsmodul

Utbyggnadsmodul