• Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Analoga I/O-moduler

Analoga I/O-moduler

De här modulerna använder analoga metoder för inkommande/utgående data.

Den här uppsättningen analoga moduler stödjer styrning med hög hastighet och stor noggrannhet för att säkerställa tillräckligt noggrann styrning.

Analoga ingångar

Analoga ingångsmoduler med hög hastighet.

Analog ingångsmodul

Analoga utgångar

Analoga utgångsmoduler med hög hastighet.

Analog utgångsmodul

Temperaturregleringsmodul

Flexibel och komplett med ett antal olika inställningar Den här modulen ger optimal temperaturreglering.

Utbyggnadsmodul

IO-LINK mastermodul

Upp till sex olika IO-LINK-enheter eller konventionella I/O-enheter kan anslutas till den här master-modulen.

IO-LINK mastermodul