Sök

Starta huvudinnehåll

 • Registrering
 • Login

Produkter

Print page

Produkter

GX IEC Developer

Kraftfulla integrerade programmeringsverktyg

GX IEC Developer är mer än bara ett kraftfullt programmerings- och dokumentationsverktyg för IEC 1131.3. Det stödjer MELSEC PLC-implementation, från den inledande projektplaneringen till daglig drift, med en stor mängd avancerade funktioner som hjälper dig att minska dina kostnader och öka din produktivitet.

Den sofistikerade programarkitekturen ger dig en mängd nya, användarvänliga funktioner, inklusive strukturerad programmering och stöd för funktionsbibliotek.

Top-down-arkitektur

Under planeringsfasen hjälper dig GX IEC Developers struktureringsverktyg att organisera ditt projekt på ett effektivt sätt. Använd de intuitiva grafiska verktygen för att identifiera och visa olika uppgifter, funktionella enheter, beroenden, procedurer och applikationsstrukturer. Förutom att underlätta ditt arbete gör detta dessutom att antalet fel senare i projektet minskar betydligt.

Flexibel implementation

I konstruktionsfasen väljer du det programmeringsspråk som passar ditt projekts struktur bäst.

Programmera ofta använda funktioner i funktionsblock och organisera dem i bibliotek. Detta ger dig det självförtroende som kommer av att använda testad, tillförlitlig kod. Lösenordsfunktioner hjälper dig att skydda dina värdefulla kunskaper.

Enkel konfigurering av styrsystemkomponenter

Konfigurering av styrsystemkomponenter går enkelt och snabbt med hjälp av tabeller med interaktiva dialoger och grafik. Alla dessa kraftfulla funktioner finns för standardmoduler och speciella funktionsmoduler, liksom för styreneheternas CPU. Du behöver inte längre skapa applikationsprogram för konfigurering av ditt system.

Konfigurering av hårdvara och nätverk

Kraftfulla test- och felsökningsverktyg ger information om styrenheters och det anslutna nätverkets status. Nätverksfunktioner som status- och felmeddelanden, SET/RST-instruktioner för styrenheter och perifera enheter, livelistor, cykeltider, anslutningsstatus med mera hjälper dig att snabbt och enkelt hitta fel och att få tillbaka hårdvara och nätverk i drift på rekordtid.

Konfigurering av applikationsprogram

GX IEC Developer har allt du behöver för att så snabbt som möjligt installera, konfigurera och köra dina applikationer, inklusive omfattande funktioner för onlineprogrammering, snabb och informativ visning av information på displayer, manipulering av enheters värden med grafiska verktyg, manuell och automatisk stegvis exekvering i IL, visning av manipulerade enhetsvärden i EDM (Entry Data Monitor), med mera.

Normal drift

Under normal daglig drift kan du också använda GX IEC Developer för att visa viktig statusinformation för systemet, antingen i stand-alone-läge eller via anrop från ett annat program i en övervakningscentral.

Installation och underhåll

Top-down-arkitektur, strukturerad programmering, omfattande tryckt dokumentation och stöd för användarproducerad hjälp för dina funktionsblock är alla faktorer som hjälper till att korta inlärningstiden. Du kan snabbt och enkelt skapa den information som behövs för installation och drift av systemet och göra den tillgänglig för driftspersonalen, men minimal utbildningskostnad.

Bland nyckelfunktionerna finns:

 • kraftfull “top-down”-utvecklingsmiljö
 • total överblick över PLC-projekt och resurser
 • lämpad för stora och komplexa projekt
 • en enda programmeringsprogramvara för modulära och kompakta PLC-enheter (Q/A- och FX-serien)
 • flexibel programutveckling
 • utmärkt programdokumentation för ökad förståelse
 • state-of-the-art PC-teknik enligt IEC 1131.3
 • stöd för programmeringsspråken FBD, AWL, KOP, AS och STC
 • kraftfull offlinesimulering
 • programmodifiering online
 • funktionsblock (FB, FC)
 • bibliotek minimerar stopptiderna.
Till början