Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

smartRTU

"Remote Terminal Unit" baserad övervakning och styrning

smartRTU

För att ge kommunikation på ett säkert sätt med SCADA-system uppfyller smartRTU krav gällande 100% tillförlitlig fjärrövervakning och styrning av distribuerade anläggningstillgångar, även i extrema klimat. När det gäller kraftfulla funktioner som diagnostik, lagring av larm och händelser samt buffring av trenddata finns det höga krav på hanteringen av enheter som distribuerats i massiv skala, t.ex. när det gäller datasäkerhet, gränssnittsfrågor, kontinuitet och tillförlitlig kommunikation.

Mitsubishi Electric uppfyller dessa krav med smartRTU. Enheten stöder protokoll som DNP3 och IEC 60870. I smartRTU kombineras tillförlitligheten och robustheten hos vår standardteknik inom PLC med en smart kommunikationsgateway, kallad ME-RTU. Välj önskad effekt hos smartRTU beroende på tillämpningens storlek och komplexitet, para ihop ME-RTU med en PLC-enhet ur någon av serierna FX, L eller Q.

Dina fördelar

Mitsubishi Electrics smartRTU kombinerar kraven inom ett stort antal branscher i en enda enhet som är enklare än en konventionell RTU. Samtidigt ger den kraftfulla funktioner som enkelt kan användas och hanteras, även av personal utan avancerad utbildning. Enheter av typen smartRTU är skalbara från ett litet antal platser upp till flera hundra, via fjärrkonfigurationshantering.

Mitsubishi Electric smartRTU

  • Minimerar dina konstruktionskostnader genom centraliserat konstruktionsarbete
  • Kan användas i miljöer med gammal teknik, tack vare stöd för flera olika fältbussar
  • Hanterar kraven för små anläggningar upp till stora
  • Mycket låg effektförbrukning/li][li]Lagrar och vidarebefordrar dina data via en inbyggd historikenhet som möjliggör händelseloggning med tidstämplar och datasampling under längre tidsperioder
  • Kommunicerar dina datapaket via hacker-säkra SSL-krypterade VPN-tunnlar

Produkter

FunktionSpecifikationYtterligare information
I/O-kapacitetFX3; Max. 14-385Styrbara I/O
L CPU; Max. 24-4096
Q CPU; Max. 32-8192
EffektförbrukningFX; 12 W16 Digitala I/O (8xDI, 8xDO)
L; 17 W24 Digitala I/O (16xDI, 8xDO)
Q; 14 W32 Digitala I/O (16xDI, 16xDO)
Analoga I/OIngång:0-5V; 0-10V; -10V-10V; TC/RTD; 0/4-20mA
Utgång:0-5V; 0-10V; -10V-10V; 0/4-20mA
Digitala I/OIngång:Spänning: 24 VDC
Utgång:Transistor: Negativ eller positiv logik (5 ~ 24 VDC), Relä (upp till 240 VAC)
Ytterligare I/ORäknare för turbin (ingång):
Pulsutgång (Grind / Servopositioneringsmoduler):
• Signalnivåer = 5, 12, 24VDC, differentiella linjedrivenhetsingångar
• Frekvenser: 50Hz – 200kHz frekvensområde finns att tillgå
• 10 utgångar ~ 100,000 pulser/s
KommunikationskanalerMobilnätverk (GPRS, EDGE ) – Quad-Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)• Via inbyggd GAM-sändare/-mottagare
• SMA-antennanslutning
• Användarägt SIM-kort med datakontrakt / APN från lokal mobiltelefonileverantör
Ethernet (10/100 Mbps)RJ45-anslutning, t.ex. till företagets WAN (IEEE 802.3), xDSL (ITU G.992.x) eller
PLC (Power Line Communication) WAN (IEEE 1901) *1
SerielltVia USB-port plus USB / seriell omvandlare till extern radio, PSTN eller satellitmodem
Kommunikationsprotokoll (värdsidan)DNP3 (IEEE 1815)Ja (Nivå 2 slav)
IEC 60870-5-101Ja (slav)
IEC 60870-5-104Ja (slav)
Kommunikationsprotokoll (fält-sidan)IEC 60870-5-104Ja (master)
IEC 61850 *2Ja (klient + publisher/subscriber för GOOSE)
TidsynkroniseringSNTP / NTP (eller från protokollen DNP3 / IEC 60870-5)Kan väljas från passande (S)NTP-server (GPS, GLONASS, radioklockkälla) eller via protokollet DNP3 eller IEC 60870
Store and forwardJa• RTU samplar och lagrar data lokalt när det blir avbrott i kommunikationskanalen till SCADA-värden och skickar dessa lagrade data när kanalen återupprättats
• Användarkonfigurerbar buffert för store and forward
FältbusstödBusstekniksmartRTU – FXsmartRTU – LsmartRTU – Q
Profibus-DPMasterXXX
SlavX X
Modbus/TCPMaster  X
Slav  X
Modbus/RTUMasterX X
SlavX X
DeviceNETMaster  X
SlavX X
CC-LinkMasterXXX
SlavXXX
CC-Link IE FieldMaster XX
Slav XX
CANopenMasterXX 
SlavX  

*1 Extern router krävs

*2 IEC 61850 tillgänglig i kommande version

Till början