• Hem
  • Integritet & säkerhet
  • Registrering
  • Login

Copyright

Print page

Integritet & säkerhet

Vi är angelägna om att skydda era personrelaterade uppgifter. Vi följer därför de lagliga bestämmelserna vid all behandling av data (t ex insamling, bearbetning och överföring). Ett besök på vår webbsida kräver att personrelaterade uppgifter insamlas, bearbetas och nyttjas. Med personrelaterade uppgifter avses enskilda uppgifter om personliga eller yrkesmässiga förhållanden för en identifierad eller identifierbar fysisk person. I följande förklaring ger vi en överblick över vilka uppgifter vi samlar in, på vilket sätt vi använder och lämnar dessa uppgifter vidare och hur ni kan få upplysning om de uppgifter vi har bearbetat.

Ansvarigt ställe som avses i den tyska dataskyddslagen för insamling, lagring och bearbetning av de personrelaterade uppgifterna är:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Filial Tyskland
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Tyskland
Tel.: +49 02102 / 486 - 0
Fax: +49 02102 / 486 - 1120
E-Mail: info@mitsubishi-automation.com

Våra tjänster hänför sig till Mitsubishi Factory Automation (här ”Mitsubishi Automation” eller ”FA”) för regionerna, Mellanöstern och Afrika (”EMEA”). Vilka uppgifter som bearbetas av oss beror på om ni endast använder vår webbsida som besökare eller använder speciellt innehåll eller speciella tjänster för vilka även särskilda villkor gäller.

I. Uppgifter i samband med besök på vår webbsida
(utan utnyttjande av speciella tjänster)

1. Insamling av uppgifter

Alla uppgifter som vi samlar in i samband med ert besök på vår webbsida, lagrar vi endast på ett sådant sätt att de inte kan kopplas till en viss person. Ni har således möjligheten att använda vår webbsida anonymt.

Vi samlar endast in och lagrar ytterligare uppgifter när ni frivilligt ställer dessa uppgifter till vårt förfogande. Detta kan ske under registreringen på vår webbsida. Denna information krävs emellertid inte för ett vanligt besök på vår webbsida.

2. Sessions-cookies

För att förbättra användarvänligheten på vår webbsida och för att skydda de rättigheter som våra sporadiska webbsideanvändare har, använder vi oss endast av session cookies. En session cookie innehåller ingen skadlig programvara. Session cookien med beteckningen ”PHPSESSID” lagrar en slumpartad, unik följd av bokstäver och siffror som session-ID på er dator. Detta session-ID är nödvändigt för att säkerställa att ni får den korrekta informationen från vår databas, t ex det rätta språket och/eller dynamiskt innehåll, som åtföljer förloppet av ert besök på webbsidan. Session-ID:t genereras på nytt varje gång ni besöker vår webbsida och raderas automatiskt när ni lämnar den. Om ni vill stänga av dessa session cookies kan ni göra det via era webbläsarinställningar (använd hjälpfunktionen hos er webbläsare för fler detaljer). Observera att er webbupplevelse på vår webbsida därigenom kan bli reducerad/begränsad.

3. Långtidslagrade cookies

En cookie av typen "cookies_accepted"är en cookie som sparar det faktum att du klickat knappen "true" i vårt meddelande angående cookies. Denna cookie sparar det anonyma värdet "sant", som används för att komma ihåg att du har tillåtit cookies och för att hindra att meddelandet visas igen.

4. Webbplatsanalysverktyget Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som erbjuds av Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter: "Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som en cookie skapar gällande din användning av webbplatsen skickas till och lagras av Google på servrar som finns i USA.

Då vi har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats (s.k. "IP-maskning" genom att funktionen "_anonymizeIp()" har lagts till i programkoden för Google Analytics) kommer din IP-adress att förkortas inom EU:s medlemsstater och för andra parter enligt avtal gällande inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att först överföras till en av Googles servrar i USA och sedan förkortas där.

Google använder denna information på uppdrag av denna webbplats administratörer, för att utvärdera hur du använder webbplatsen, samt för att skapa rapporter gällande aktiviteter på webbplatsen för webbplatsens administratörer och förse dem med tjänster gällande aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Den IP-adress som din webbläsare visar i samband med Google Analytics associeras inte med andra data som innehas av Google.

Du kan avböja användning av cookies genom att göra inställningar i din webbläsare. Lägg dock märke till att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla denna webbplats funktioner.

Du kan också avböja att bli kartlagd av Google Analytics, även i framtiden, genom att ladda ned webbläsartillägget Google Analytics Opt-out under

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

och installera det för aktuell webbläsare på din dator.

Alternativt kan du, särskilt när ovannämnda tillägg inte kan installeras för din webbläsare (särskilt vanligt när du använder webbplatsen på vissa mobila enheter), hindra Google från att i framtiden använda dina data på ovannämnda sätt, genom att klicka följande länk:

Sätt Google Analytics Opt-out-cookie

Om du gör detta kommer en så kallad Opt-out-cookie att installeras på din enhet, där ditt beslut att avböja Googles ovannämnda användning av data sparas. Detta gäller dock endast inom den domän och för den läsare för vilken du har satt din Opt-out-cookie.

Om du raderar dina cookies i denna webbläsare måste du återigen klicka på denna länk för att ditt avböjande fortfarande ska gälla.

II. Ytterligare information

Om ni har obesvarade frågor kring temat dataskydd, vill ha upplysning om vilka uppgifter om er som finns lagrade hos oss, har konstaterat att ej korrekta uppgifter har lagrats och/eller att uppgifter enligt er mening skall raderas, kan ni när som helst kontakta vår dataskyddsansvarige. Kontaktuppgifter för vår dataskyddsansvarige:

Herr H. Gimm

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Filial Tyskland
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Tyskland
Tel.:  +49 (2102) 486-0
Fax:  +49 (2102) 486-1120
E-Mail:  pr@meg.mee.com

Slut på informationen om dataskydd

Förfrågningar
Kontakt
Kunskapsdatabas
Hjälp